Wyszukiwanie wartości hodowlanych buhajów - ocena 2019/1 (kwiecień 2019, data publikacji oceny: 17.04.2019)

Wyszukiwanie buhaja
  • Wprowadź fragment nazwy, lub zaznacz pole poniżej, aby wyszukać według dokładnej nazwy.
  • Przykład: PL000604150156 (2 litery - kod kraju, cyfry - max 12)
Lista najlepszych buhajów
    • produkcja
    • pokrój
    • płodność, komórki somatyczne, długowieczność
    • indeksy i podindeksy