Wyszukiwanie wartości hodowlanych buhajów - ocena 2018/3 (grudzień 2018, data publikacji oceny: 19.12.2018)

Wyszukiwanie buhaja
  • Wprowadź fragment nazwy, lub zaznacz pole poniżej, aby wyszukać według dokładnej nazwy.
  • Przykład: PL000604150156 (2 litery - kod kraju, cyfry - max 12)
Lista najlepszych buhajów
    • produkcja
    • pokrój
    • płodność, komórki somatyczne, długowieczność
    • indeksy i podindeksy