Wyszukiwanie wartości hodowlanych buhajów - ocena 2021/2 (sierpień 2021, data publikacji oceny: 25.08.2021)
Zmiana bazy w ocenie kwiecień 2020 - więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2055&Itemid=49
Od oceny kwiecień 2020, nowe cechy płodności w ocenie wartości hodowlanej bydła rasy simentalskiej - więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2056&Itemid=49

Wyszukiwanie buhaja
  • Wprowadź fragment nazwy, lub zaznacz pole poniżej, aby wyszukać według dokładnej nazwy.
  • Przykład: PL000604150156 (2 litery - kod kraju, cyfry - max 12)
Lista najlepszych buhajów
    • produkcja
    • pokrój
    • płodność, komórki somatyczne, długowieczność
    • indeksy i podindeksy