OCENA 2024/1 (kwiecień 2024, data publikacji oceny: 17.04.2024)

Żeńska populacja bydła simentalskiego w Polsce w roku 2015 liczyła 17395 sztuk podlegających ocenie wartości użytkowej i wpisanych do ksiąg hodowlanych, w tym 9 984 krowy i 7 411 jałówek. W roku 2014 oceniono pokrój ok. 700 krów. W ostatnich latach oceniano od 5 do 12 buhajów z kolejnych roczników, średnio na 10 córkach. Przytoczone dane charakteryzują strukturę małej populacji, której konsekwencją jest mniejsza dokładność szacowanych parametrów genetycznych i wartości hodowlanych, niż ma to miejsce w populacji rasy phf. W szczególności dotyczy to cech o niskich odziedziczalnościach, takich jak cechy płodności.

Indeks PFSM został skonstruowany zgodnie z mleczno – mięsnym kierunkiem doskonalenia sformułowanym w Programie Hodowlanym dla Bydła Rasy Simentalskiej w Polsce (PFHBiPM). Podstawowym celem pracy hodowlanej nad tą rasą jest utrzymanie i przyspieszenie zrównoważonego postępu zarówno w produkcji mleka jak i użytkowości mięsnej. W związku z tym w indeksie dobrano odpowiednie „wagi” odzwierciedlające znacznie cech produkcyjnych oraz funkcjonalnych obejmujących zdrowotność, płodność, długowieczność oraz cechy pokroju wpływające na użytkowość mięsną i mleczną.

Zakres prezentacji wyników oceny

W zakładce WYNIKI OCENY zamieszczono oszacowane wartości hodowlane buhajów rasy simentalskiej urodzonych po roku 1999 dla cech wydajności mlecznej, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych, długowieczności oraz obliczony na ich podstawie indeks PFSM wraz z podindeksami. Wartość hodowlana dla danej cechy jest uznawana za oficjalną w przypadku spełnienia kryteriów podanych w metodach oceny (Warunki uznania oceny).

Następna ocena

Data publikacji wyników następnej oceny wartości hodowlanej buhajów: 28 sierpień 2024 r.

Zdjęcie buhajów simentalskich