Wyszukiwanie wartości hodowlanych buhajów - ocena 2024/1 (kwiecień 2024, data publikacji oceny: 17.04.2024)

Wyszukiwanie buhaja
 • Wprowadź fragment nazwy, lub zaznacz pole poniżej, aby wyszukać według dokładnej nazwy.
 • Przykład: PL000604150156 (2 litery - kod kraju, cyfry - max 12)
 • Przykład: POLM000600001204 ( 3 litery - kod kraju, M - płeć, 12 cyfr)
Lista najlepszych buhajów
  • produkcja
  • pokrój
  • płodność, komórki somatyczne, długowieczność
  • indeksy i podindeksy